Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα & εφαρμογές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

Τα στοιχεία καταχωρούνται και επιβεβαιώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο

Στηρίζεται στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας στην πηγή και εισάγει για 1η φορά ηλεκτρονικές διαδικασίες στην διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού στο σύνολο του δημοσίου τομέα

Εκτός από εργαλείο χάραξης πολιτικής, μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο απλοποίησης διαδικασιών για κάθε Διεύθυνση Προσωπικού

Έναρξη αιτήσεων κινητικότητας: 16 Νοεμβρίου 2017 (07:00πμ). Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μετακίνησης μέσω της εφαρμογής Κινητικότητας

Λήξη αιτήσεων κινητικότητας σε:

0

ημέρες

0

ώρες

0

λεπτά

0

δευτερόλεπτα

logo ydmed logo ermis logo ekdd logo aped blue logo diavgeia