Περιγράμματα Θέσεων

 

Εγκύκλιος  - 18 Οκτωβρίου 2016: "Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"

Εγκύκλιος  -  23 Νοεμβρίου 2016: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"

Εγκύκλιος - 10 Μαρτίου 2017: "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"

Κοινή Υπουργική Απόφαση - 21 Απριλίου 2017: " Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει."

Εγκύκλιος - 15 Μαΐου 2017: "Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Ευθύνης στα Υπουργεία"

Εγκύκλιος - 7 Ιουνίου 2017 "Γενικά και Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας"

Εγκύκλιος - 4 Αυγούστου 2017 "Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας"

 

job