Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας 15.11.2017 1824
Συμπλήρωση πεδίου «Απόφαση Κατανομής» για τακτικό προσωπικό, καθώς και «Εγκριτική Απόφαση» για έκτακτο προσωπικό που εξαιρείται από την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει 15.11.2017 20201
Καταχώριση και ενημέρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 22.9.2017 833
Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 13.7.2017 1720
Μη υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης πεδίου «Τρόπος Διορισμού» 21.10.2015 7988
Απογραφή Σχολικών Καθαριστριών 7.10.2015 7501
Μαζική Εισαγωγή Υπαλλήλων - Μαζική Ολοκλήρωση Προσλήψεων 16.9.2015 11856
Οδηγίες Απογραφής Ειδικευόμενων Ιατρών και Ιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου 8.6.2015 10245
Οδηγίες επαναφοράς διαθεσίμων 3.6.2015 6816
Οδηγίες για ένταξη και απένταξη από Ειδικά Καθεστώτα 3.6.2015 6183
Παραγωγική λειτουργία νέας εφαρμογής – Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 27.5.2015 8071
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: «Νέα Εφαρμογή Απογραφής – Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή» 26.5.2015 10126
Νέα ιστοσελίδα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) 1.4.2015 32296
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογής ΝΠΙΔ 1.10.2014 5954
Προσθήκη Νέων Τιμών Στο Πεδίο «Εργασιακή Σχέση» 10.1.2014 5598