Μαζική Εισαγωγή Υπαλλήλων - Μαζική Ολοκλήρωση Προσλήψεων

Μαζική Εισαγωγή Υπαλλήλων

Προϋποθέσεις: Η μαζική εισαγωγή υπαλλήλων γίνεται για πρόσληψη υπαλλήλων που:

 • Έχουν την ίδια εργασιακή σχέση (π.χ. έχουν όλοι την εργασιακή σχέση «ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ/ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ/ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ», κλπ)
 • Προσλαμβάνονται με την ίδια εγκριτική απόφαση ή απόφαση κατανομής.

Προετοιμασία: Για να προχωρήσετε με τη μαζική εισαγωγή θα πρέπει να έχετε ετοιμάσει ένα αρχείο excel με τους υπαλλήλους που θέλετε να εισάγετε. Το excel θα έχει 4 στήλες, οι οποίες πρέπει να έχουν μορφοποίηση σε Κείμενο (για να μην απαλείφονται τα μηδενικά από τους ΑΦΜ), ως εξής:

 • στήλη Α με τίτλο ΑΦΜ,
 • στήλη Β με τίτλο Επώνυμο,
 • στήλη C με τίτλο Όνομα και
 • στήλη D με τίτλο Πατρώνυμο.

Δείτε υπόδειγμα excel

Διαδικασία: Μεταβαίνετε στην «Εισαγωγή Υπαλλήλων». Επιλέγετε από τη Νέα Πρόσληψη την επιλογή «Πρόσληψη πολλαπλών υπαλλήλων μέσω αρχείου Excel» και πατάτε «Επόμενο». Επιλέγετε τη τιμή που θέλετε από το πεδίο «Εργασιακή Σχέση» και πατάτε «Επόμενο». Αναζητάτε και επιλέγετε την Εγκριτική Απόφαση ή την Απόφαση Κατανομής με την οποία γίνεται η πρόσληψη των υπαλλήλων. Επιλέγετε μία «Αιτιολογία Πρόσληψης». Πατάτε «Επιλογή Αρχείου» και επιλέγετε από τον υπολογιστή σας το αρχείο excel που έχετε ετοιμάσει για τους υπαλλήλους που θα εισάγετε.

Αναμένετε να «φορτώσει» το αρχείο η εφαρμογή και να εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς εισαγωγής. Πατάτε «Ολοκλήρωση». Οι υπάλληλοι που εισάγατε δεν μπαίνουν ακόμη στην εφαρμογή «Διαχείριση Υπαλλήλων», αλλά εισάγονται ως «Υπό Πρόσληψη» στην εφαρμογή «Προσλήψεις». Για την ολοκλήρωση της πρόσληψής τους θα πρέπει να μεταβείτε στην εφαρμογή «Προσλήψεις», στην οποία υπάρχει η δυνατότητα μαζικής ολοκλήρωσης.

Μαζική Ολοκλήρωση Προσλήψεων

Προϋποθέσεις:  Για να κάνετε μαζική ολοκλήρωση προσλήψεων θα πρέπει οι υπάλληλοι:

 • Να έχουν προσληφθεί με την ίδια εγκριτική/απόφαση κατανομής.
 • Να έχουν την ίδια εργασιακή σχέση.
 • Να έχουν την ίδια αιτιολογία (π.χ. Διορισμός/Πρόσληψη).
 • Να αφορούν υπαλλήλους με την ίδια κατηγορία προσωπικού (π.χ. Πολιτικό προσωπικό)
 • Να έχουν την ίδια ημερομηνία πρόσληψης.

Προετοιμασία: θα πρέπει να έχετε ετοιμάσει ένα αρχείο excel με τους υπαλλήλους που θέλετε να ολοκληρώσετε την πρόσληψη. Το excel θα έχει 2 στήλες, οι οποίες πρέπει να έχουν μορφοποίηση σε Κείμενο, με τους παρακάτω τίτλους:

 • στήλη Α με τίτλο ΑΦΜ,
 • στήλη Β με τίτλο ΕΠΩΝΥΜΟ,

Διαδικασία: Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μαζικά εκκρεμείς προσλήψεις πατάμε «Μαζική Ολοκλήρωση Προσλήψεων». Συμπληρώνουμε τα πεδία που αναφέρονται προηγουμένως και μετά πατάμε «Αναζήτηση» και επιλέγουμε το αρχείο excel που είχαμε ετοιμάσει νωρίτερα.

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ΑΦΜ που θέλουμε να ολοκληρώσουμε και η εφαρμογή βγάζει σχετικά μηνύματα αν για κάποιο ΑΦΜ υπάρχει πρόβλημα και τελικά για ποιους από τους υπαλλήλους θα ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Μετά την ολοκλήρωση, οι υπάλληλοι έχουν περαστεί στο φορέα σας και θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία της καρτέλας τους μέσα από την εφαρμογή «Διαχείριση Προσωπικού»

Οι «εκκρεμείς» Προσλήψεις εμφανίζονται πλέον ως «ολοκληρωμένες».